Karol Siwek

Karol Siwek - III DAN

karol eff

Urodzony 21.06.1987 roku w Iławie. Rozpoczął treningi taekwon-do w 2001 roku pod okiem Krzysztofa Obrębskiego (II dan) w Iławskim Klubie Taekwondo. Bardzo szybko zdobywał umiejętności pozwalające mu już w lutym 2006 roku zdać na stopień I dan. Regularnie startuje w zawodach. W roku 2007 z powodu rozpoczęcia nauki na Politechnice Gdańskiej przenosi się i podejmuje treningi w Akademickim Klubie Taekwondo „UDAR”. Po zdobyciu uprawnień instruktorskich w 2007 zaczyna prowadzić treningi w tymże klubie i startować w jego barwach. 22.03.09 zdaje na stopień II dan u samego mistrza Choi Jung Hwa - posiadacza IX Dana, syna założyciela taekwon-do.
6.08.2013 uzyskuje promocję na III dan Polskiej Unii Taekwondo.