Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kowalski - III DAN

krzysiek effUrodzony 8 listopada 1978r. w Gdańsku.
Jego pierwszy kontakt z taekwon-do to początek lat 90-tych. Rozpoczyna wtedy treningi
taekwondo olimpijskiego u Przemka „Piranii” Kowalczyka (wówczas 1 kup WTF), w sekcji pod egidą Jacka Newlaczyla (IV dan WTF, V dan Hapkido) u którego zdobywa 4 kup. Niestety, po paru latach sekcja ulega rozwiązaniu, a to, w połączeniu z burzliwym wiekiem młodzieńczym powoduje zaprzestanie stałych treningów.
Po 12 latach przerwy odkrywa AKT Udar i tam rozpoczyna na nowo przygodę, tym razem z Taekwon-do ITF. Regularnie trenując pod okiem Piotra Rybki i Karola Siwka na nowo poznaje znaczenie słów: wytrwałość, samokontrola i pokora w zmaganiach ze swoim ciałem i duchem, udowadniając przede wszystkim sobie, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć treningi sztuki walki. W zdobywaniu kolejnych stopni uczniowskich pomagają mu seminaria z takimi Mistrzami jak GM Lim Ching Sing (James Lim – IX dan), czy sam syn twórcy taekwon-do GM Choi Jung Hwa.
Uczestnik wielu seminariów z Mistrzem Jarosławem Suską i Mistrzem Jerzym Jedutem. 

25 września 2016r., po ukończeniu kursów uzyskuje stopień Instruktora Taekwon-do nadany przez
Polski Związek Taekwon-do ITF oraz otrzymuje licencję TAEKWON-DO KIDS wydaną przez
International Taekwon-do Federation. 

Ratownik Wodny oraz Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 

Daty egzaminów mistrzowskich: 

  • 1 maja 2011r. przed komisją egzaminacyjną, pod przewodnictwem jednego z pionierów taekwon-do GM Choi Chang Keun (C.K. Choi – IX dan) zdaje na stopień I dan. 
  • 10 marca 2013 po seminarium z GM Choi Jung Hwa zdobywa stopień II dan. 
  • 11 marca 2018r. przed komisją PZTKD w składzie: GM Ung Kim Lan, Mistrz Jerzy Jedut, Mistrz Zbigniew Semp i Mistrz Adam Alenowicz, zdaje egzamin nostryfikujący. 
  • 19 grudnia 2020r. przed komisją w składzie: GM Ung Kim Lan, Mistrz Jarosław Suska, Mistrz Adam Alenowicz zdaje egzamin na stopień III dan. 

 Legitymacja Instruktora 1ITF Instructor plaque 2019-kopia

Tkd KIDS