Pytania egzaminacyjne

Wybrane opracowania poświęcone Taekwon-do:

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE 10-9 CUP:

1. Dlaczego przy wejściu i wyjściu wykonuje się ukłon?

Ukłon jest tradycyjnym wyrazem szacunku. Gest ten wykonywany przy wejściu i
wyjściu z sali treningowej wyraża szacunek dla Taekwon-do, ćwiczacych je i
samego miejsca, gdzie odbywają się treningi.

2. Co oznacza słowo Taekwon-do?

W dosłownym tłumaczeniu Taekwon-do oznacza:
+ TAE - kopnięcie, uderzenia nogami
+ KWON - ciosy, uderzenia ręką lub pięścią
+ DO – drogę

Dla generała Taekwon-do jest:
walką bez użycia broni, wymyśloną dla celów samoobrony oraz jest sztuką dyscyplinowania
umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała.

3. Jak się nazywa sala treningowa ?

Do Jang

4. Jak się nazywa strój w którym ćwiczysz?

Strój nazywa sie Do Bok i składa się z:
+ bluzy – Sang
+ spodni – Ha
+ pasa – Ti.

5. Omów regulamin sali:

- przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon,
- unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie,
- nie powinno się jeść, palić tytoniu i spożywac napojów,
- nie należy nosić obuwia,
- bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń,
- wszystkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu.

6. Jak się nazywa ojciec Taekwon-do?

Choi Hong Hi (czytamy: Czoj Hong Hi)

7. Policz po koreańsku od 1 do 10:

(01) hana (06) yasot
(02) tul (07) ilgop
(03) set (08) yadool
(04) net (09) ahoop
(05) dasot (10) yool

8. Jaka jest obowiązująca szerokość pasa, szerokość belki na nim, ile razy się go przewiązuje wokół
pasa i dlaczego?

Pas powinien mieć 5cm szerokości i 5mm grubości. Szerokość belki powinna wynosić 5 mm i
powinna być umieszczona w odległości 5cm od końca pasa.

Pas przewiązuje się 1 raz, co symbolizuje:
- dążenie do jednego, obranego celu
- szacunek i lojalność wobec jednego mistrza
- zwycięstwo za pomocą jednego ciosu.

9. Daną formę omów ruch po ruchu, ile posiada ruchów i co symbolizuje:

SAJU JIRUGI - uderzenie w 4 strony świata
SAJU MAKGI - blok w 4 strony świata

CHON-JI TUL - 19 ruchów, diagram krzyż, dosłowne tłumaczenie nazwy układu "niebo-ziemia",
nazwa symbolizuje w Azji stworzenie, początek świata oraz początek historii człowieka. Pierwsza
część układu symbolizuje Niebo, druga część symbolizuje Ziemię.


PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE 8-7 CUP:

10. Jak się nazywa instruktor od I do III Dan, od IV do VI, od VII do VIII, a jak mistrz?

I-III Dan, Boosabum (młodszy instruktor)
IV-VI Dan, Sabum (instruktor)
VII-VIII Dan, Sahyum (mistrz)
IX Dan, Saseong (wielki mistrz)

11. Co symbolizują poszczególne kolory pasów?

Biały - symbolizuje bezradność i niewinność początkującego ucznia, jest on jak biała,
niezapisana jeszcze karta papieru;

Żółty - symbolizuje ziemię z której roślina kiełkuje wypuszczając pierwsze pędy i powoli
umacniając korzenie będące podstawą dalszego rozwoju ucznia;

Zielony - symbolizuje intensywny rozwój rośliny, która wypuszcza zielone pędy tak jak rosnące
umiejętności ucznia w Taekwon-do;

Niebieski - symbolizuje niebo w kierunku którego roślina pnie się i rozrasta w potężne drzewo,
tak jak wzrastają umiejętności ćwiczącego;

Czerwony - symbolizuje niebezpieczeństwo, wskazując na wysokie umiejętności ćwiczącego;

Czarny - dojrzałość i przebiegłość ćwiczącego, oznacza także iż posiada on mocne podstawy do
dalszego zgłębiania tajników Taekwon-do.

12. Omów pozycje:

CHARYOT SOGI:
pięty złączone, palce stóp pod kątem ok. 45%, nogi wyprostowane, ręce lekko ugięte, dłonie
zamknięte w pięści oddalone ok. 30cm. od bioder, wzrok skierowany przed siebie. W tej pozycji
wykonujemy ukłon Kyong Ye pochylając się ok.15 stopni w przód.

MOA SOGI:
stopy złączone, plecy wyprostowane.

NARANI SOGI:
stopy rozstawione na szerokość ramion (zewnętrzne krawędzie) wewnętrzne części równolegle
do siebie, ręce ugięte w łokciach, dłonie złożone w pięści na wysokości pasa oddalone 5cm od
siebie i 7cm od brzucha, łokcie blisko tułowia.

GUNNUN SOGI:
stopy oddalone od siebie na szerokość ramion (mierzymy od linii centralnej stóp), przesunięty
względem siebie o 1,5 szerokości ramion (mierzymy od palców stopy przedniej do palców stopy
tylnej), stopa nogi tylnej skręcona do 25 stopni na zewnątrz, noga tylna wyprostowana w
kolanie, przednia ugięta tak by rzepka kolana i pięta stopy znajdowały się w pionie, ciężar
rozłożony 50%, stopy całą powierzchnią przylegają do podłoża.

NIUNJA SOGI:
stopa nogi przedniej skręcona do środka ok. 15 stopni i ugięta w kolanie jak w pozycji Gunnun
Sogi. Stopa nogi tylnej skręcona także ok. 15 stopni w przód lecz od linii bocznej (prostopadłej
do kierunku ruchu), noga ugięta w kolanie tak by rzepka w kolanie znalazła się w pionie z
palcami stopy. Stopy oddalone od siebie ok. 1,5 szerokości ramion (od palców stopy przedniej
do zewnętrznej części pięty nogi tylnej). Ciężar ciała 30% na nodze przedniej, 70% na nodze
tylnej, tułów w kierunku ruchu.

ANNUN SOGI:
stopy rozstawione w odległości ok. 1.5 szerokości ramion mierząc od wewnętrznych krawędzi,
które są równolegle do siebie, ciężar ciała rozłożony równomiernie, nogi ugięte w kolanach
rozsuniętych na zewnątrz (do linii palców stóp), pięty w jednej linii.

13. Jak brzmi przysięga Taekwon-do?

- będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad Taekwon-do,
- będę szanował instruktora, wyższe stopnie i innych ćwiczących,
- nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności,
- będę bronił wolności i sprawiedliwości,
- będę uczestniczył w budowie pokojowego świata.

14. W jakim kierunku skierowany jest wzrok podczas wykonywania układu?

Wzrok należy kierować w kierunku, w jakim ustawiona jest pozycja, w jakiej stoisz, kiedy
wykonujesz uderzenie lub blok.

15. Dlaczego przy wykonywaniu technik Taekwon-do wykonuje się falę?

Fala umożliwia pełne wykorzystanie czynników mocy technik. Wykonując ją uzyskuje się
zwiększenie siły oddziaływania wykonanych technik poprzez maksymalne wykorzystanie masy
ciała.

16. W jakim mieście znajduje się siedziba ITF, a w jakim PZTKD?

Siedziba ITF mieści się w Benidorm (Hiszpania).
PZTKD ma swoja siedzibę w Lublinie.

17. Wymień zasady Taekwon-do:

- Grzeczność (Ye Ui)
- Uczciwość (Yom Chi)
- Wytrwałość (In Nae)
- Samokontrola (Guk Gi)
- Odwaga (Baekjool Bool)

18. Omów dane kopnięcia:

- ap chagi
- yop chagi
- dollyo chagi

19. Daną formę omów ruch po ruchu, co symbolizuje ile ruchów posiada:

DAN-GUN TUL - 21 ruchów, diagram to odwrócona litera H, nazwa układu pochodzi od króla,
mitycznego założyciela państwa koreańskiego , w roku 2333 przed nasza erą.

DO-SAN TUL - 24 ruchy, diagram podobny do litery S, pseudonim patrioty koreańskiego Ahn
Chang Ho, układ symbolizuje jego życie poświęcone szerzeniu edukacji w Korei oraz walce o
niepodległość państwa.


PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE 6-5 CUP:

20. Wymień czynniki teorii siły:
- siła reakcji
- koncentracja
- równowaga
- kontrola oddechu
- szybkość
- masa

21. Dlaczego w Taekwon-do ITF są 24 układy formalne?

24 układy symbolizują dobę, która składa się z 24 godzin.

22. Podaj datę powstania słowa Taekwon-do oraz datę założenia Międzynarodowej Federacji
Taekwon-do:

Termin Taekwon-do został przyjęty jako określenie koreańskiej sztuki walki 11.04.1955r.
Międzynarodowa Federacja Taekwon-do ITF powstała 22.03.1966r.

23. Jak wygląda Mikulmyo Chagi?

Jest to kopnięcie wykonane z ślizgiem na nodze podporowej w kierunku celu, bez odrywania
stopy od podłoża.

24. Ile jest stopni uczniowskich, a ile mistrzowskich?

Stopni uczniowskich jest 10, a mistrzowskich 9.

25. Dlaczego przyznawanie stopni szkoleniowych w Taekwon-do rozpoczyna się od 10 Kup, a
najwyższym stopniem jest 9 Dan?

Zasada rozpoczynania stopni kup od 10 i odliczanie do 1 jest pradawną tradycją Wschodu. W
ten sposób uczeń na 9 etapów do pokonania. Jest 9 stopni mistrzowskich z tego względu, że
liczba 9 jest mnożnikiem trójki przez samą siebie, zaś do trójki przywiązuje się na Wschodzie
szczególne znaczenie. Starochiński znak oznaczający liczbę trzy pisano trzema poziomymi
liniami. Górna oznacza niebo, środkowa śmiertelników, dolna ziemię.

26. Pokaż powierzchnię Ap Joomuk i Dung Joomuk:

Ap Joomuk - przednia powierzchnia zamkniętej pięści.
Dung Joomuk - wierzch zamkniętej pięści.

27. Podaj 7 sekretów Taekwon-do:

• każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy znać i zawsze o nich pamiętać;

• odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, by zapewniały jak największą
skuteczność;

• ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym (zamachem), rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy;

• każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych, wydech powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się z dolnej części brzucha;

• podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte
oraz rozluźnione, zapewni to utrzymanie równowagi, a także płynność i harmonię w przebiegu ruchu;

• fala dodaje ruchowi siły, w każdym ruchu wyróżniamy trzy rodzaje linii, po których
przemieszcza się środek ciężkości ciała;

• wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie w tym samym momencie, w każdy ruch należy angażować całe ciało i siłę.