Dominik Lipka

Dominik Lipka - III DAN

Urodzony 29.01.1994 w Pułtusku. Student budownictwa na Politechnice Gdańskiej. Swoją przygodę z Taekwon-do rozpoczął w 2001 roku w Działdowie. Początkowo przez okres 2 lat trenował Taekwon-do WTF w Działdowskim Klubie Taekwon-do pod okiem Witolda Gromowskiego (VI dan PFT, II dan ITF, 1 cup WTF) uzyskując w tej federacji 6 cup. Od 2003r. rozwijał swoje umiejętności w Polskiej Unii Taekwon-do, gdzie 24.09.2006 r. w Warszawie uzyskał stopień I dan. Wielokrotnie wyjeżdżał na zawody rangi krajowej, skąd nigdy nie wrócił bez medalu. Po zmianie federacji na Polską Federację Taekwon-do, 7.11.2010 r. zdaje na stopień II dan. Regularnie trenuje, aż do 2012 r., w którym po zdobyciu trzykrotnego wicemistrzostwa Polski w walkach i układach indywidualnych oraz prowadząc drużynę do mistrzostwa Polski w układach synchronicznych odchodzi z klubu, z powodu rozpoczęcia studiów. Po przyjeździe do Gdańska początkowo trenuje w Gdańskim Klubie Taekwon-do, jednakże po okresie kilku miesięcy, w czerwcu 2013 roku odnajduje AKT “UDAR”, gdzie trenuje do dnia dzisiejszego.
1.03.2014 r. podczas egzaminu centralnego PZT ITF Choi Jung Hwa uzyskuje stopień III dan.